גיבור מעמד הפועלים הוא משהו להיות.

גיבור מעמד הפועלים.
דף הבית >> בְּצֵל שַׁדַּי יִתְלוֹנָן.. >> גיבור מעמד הפועלים.
מיכל כהן 30/12/2010

או – גיבור מעמד העניים הוא משהו להיות. 

או- מי גיבור של אימא?

— ישמעאל, מה זה לדעתך גיבור מעמד הפועלים/עניים? האם זה להיוולד עני ומתוך המקום הזה להצליח?

– השאלה היא מה עושה אדם שהצליח במושגים אלה עם הצלחתו.

— ומה השאלה?

– סטייל תשובה יצחק… הבן אדם נולד עני… ובמושגים המגדירים הצלחה הצליח והיום הוא עשיר. הרבה עניים שיסתכלו על תשובה יצחק, יגידו וואו, תשובה יצחק גיבור מעמד העניים/פועלים! הוא הצליח! אבל רק במבט ראשון וזאת למה?

— למה?

– כי בהצלחתו במושגים המוגדרים כהצלחה במדינת ישראל, הוא אימץ את המושגים את השגותיהם של המגדירים הצלחה מה היא, וכך אנחנו יכולים לראות היום את תשובה יצחק בעשיתו והשגותיו דה היום, ובדרישתו לתמלוגים גבוהים מאוצרות עם ישראל, ודבקותו בהמשך קיום מעמד "עליון על העליונים" בצורת הון ריכוזי , הרבה כסף בידיים מועטות, תורם להמשך שליטת הפילוסופיה המקדמת חברה בה יש מליון שבע מאות עניים ופערים חברתיים, כך שהוא לא גיבור של מעמד הפועלים/עניים.

— תשובה יצחק שכח מאיפה הוא בא. הוא יכול לתרום הרבה כסף למוסדות צדקה, אבל זה לא מה שימגר את מצב העוני והפערים החברתיים במדינת ישראל, דבקותו בהשגותיהם הפילוסופיות של חבריו במעגל משפחות ההון הריכוזי, משמרת את המצב ממנו הוא נחלץ. הוא לא גיבור. או אולי גיבור של משהו אחר.. אבל לא גיבור של מהסוג של אלוהיינו, יהוה, שהוא אל של דל ואביון.

מיכל כהן + ישמעאל הלוי.