רדיו זמן השלום- פרח.

.

תסתכלו על הפרח בתמונה.

שימו לב טוב..

שימו לב ..

כמה יפה..

20150503_114049

לבוא ולאמר שהעולם נוצר על ידי מפץ גדול ולהשקיע מליארדים של ג'ובות במחקרים איך נוצר וממה מורכב הירח,

זה לזלזל בבורא, ביוצר..

שטרח ועבד ויצר וברא במשך שישה ימים ורק ביום השביעי נח מכל מלאכתו אשר עשה..

ואתם מדברים איתנו על מפץ גדול???!!

תתביישו לכם!

נביאיה

.

פעמיים י'.

.

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.