רדיו זמן השלום- השחור והלבן.

זה

Dhafer Youssef : Yabay

שחור ולבן- חושך ואור- רע וטוב.

התודעה האנושית תחלק את המילים הנ"ל ל 2 קבוצות:

שחור-חושך-רע.

לבן-אור-טוב.

השאלה הנשאלת היא מה הוא השחור ומה הוא הלבן.

כשאדם קורא ספר צבע הדף הוא לבן וצבע האותיות הוא שחור.

בתודעה הרווחת השחור הוא הרקע והאותיות הן הלבן שנוגד לשחור והוא למעשה האור שדרכו אנו יכולים לראות.

במבחן העין זה נפסל במידי, לאדם לא נח לקרוא לאורך זמן ספר שצבע הדף שחור וצבע האותיות לבן.

השאלה הבאה שתישאל היא מה האור ומה החושך- המילים או הרקע עליהן הן נכתבות.

השאלה הבאה שתישאל באיזה צבע כותב יאיר לפיד-

לעניות דעתי, יאיר לפיד כותב על רקע לבן באותיות לבנות.

שזה מייצר מצב שלא רואים כלום- חושך.

נקודה

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.