בפיך ובלבבך- לעשותו.

בפיך

לצורך העניין,

לייבוביץ', מלובביץ' ועובדיה יוסף, היו אנשים שנסעו מעבר לים ועלו השמיימה כדי לשמוע אותה ולהשמיע אותה לעשותה.

לצורך העניין,

גם אילן רמון שקרא תהילים ועשה קידוש בשמיימה, עשה אותו דבר.

עלות הטיסה לחלל החיצון מאוד יקרה, אתה לוקח כסף מכאן ושורף אותו שם.. זה כסף שהיית צריך להשתמש בו בלבבך, בתוך כדור הארץ. אי אפשר לעשות עם הכסף ככה שהמצב ככה ככה…
.

לייבוביץ' אמר שהמציאות שהוא רואה גם היא מוטלת בספק. כמשל הוא אמר לאדם שישב מולו שהמציאות שהוא רואה עכשיו היא אותו יושב מולו, גם מציאות זו מוטלת בספק.

המציאות שהוא ראה היא אינה המציאות אותה אדם אחר רואה.
כל אדם רואה את המציאות, את העולם, דרך העיניים שלו/ה. אם יש צופן גנטי, אז יש צופן נפשי ומשכך מכלול שונה בין אדם לאדם היוצר זווית ראיה יחודית לכל אדם ואדם שדרכה הוא או היא רואים את העולם.

ומשכך המסקנה המתבקשת היא שבזרע אברהם (אב כל הדתות) שהתרבה ככוכבים על פני השמיים, צריך להשקיע.  כמספר בני האדם כך מספר העולמות שיש לחקור ולהשקיע כדי ליצור אפשרות לקיום חיים שם.

הטעות-של-לייבוביץ

מי-הוא-האלוהים

מלובביץ'

רנטגן.
.

יש אנשים שישמעו אותי מדברת כך אודות רבניהם יחושו שאני מחללת קודש.
כמו אותו ייחוס של רב כלפי פגיעה ברבו כחילול כבוד השם.
אני חייבת להודות שתהיתי באותו רגע, לאיזה שם הוא מתכוון.