קול אישה ערווה? האומנם?

מיכל כהן 20/1/2013

קול באישה ערווה?
אם קול אישה ערווה ,אז איך ישמעו בת קולו? ואם לא ישמעו בת קולו, איך ירוצו להללו?
.
למה קראו לבת הקול, בת, בלשון נקבה. ולא בן קול, בן, בלשון זכר?. הרי לא הייתם מעלים בדעתכם לומר שקולה של בת הקול הוא ערווה. ואם כך, מדוע קול אישה ערווה?
.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%AA_%D7%A7%D7%95%D7%9C

האלף השלישי, האלף הנשי.

.