נפילה בשבי.

2.12.2012.

לכבוד: אוכלוסיית העולם.
הנדון: נפילה בשבי.

תושבי כדור הארץ הנכבדים, שלום..

הריני להודיעכם כי אתם שבויים בעולם המושגים שבניתם לעצמכם.
עם מי פה מנהלים משא ומתן לשחרור השבויים?

בברכה,

מיכל כהן.