השורשים של העץ.

20.3.2013.

הבעיה היא לא משכורת המקסימום. הבעיה היא משכורת המינימום.
הגבלת משכורת המקסימום לא תביא את תשובה יצחק לשלם יותר למתדלק בתחנת הדלק המשתכר שכר מינימום.
אם תשובה יצחק ישלם פחות למנהליו, תשובה יצחק ירוויח יותר.
כדי להקל על המתקשים להסכים אם טענתי זו, ניתן לחשוב על המנהלים הבכירים כבעלי המפעל.
הרי בייננו, אם תשובה יצחק לא היה מאגד הרבה מפעלים תחת שליטתו, הם, המנהלים הבכירים היו הבעלים של המפעל ואם כך,
ניתן להסתכל על כל מנהל חברה כבעלים של חברה בינונית מן המניין ואז וודאי היה נראה לנו הגיוני שבעלים של חברה מרוויח רווחים כאלה.
וזאת הבעיה עם משכורת המינימום. משכורת המינימום היא זאת שיוצרת את חלוקת השכר הלא צודקת.
משכורת המינימום היא זאת שיוצרת את הפערים, לא משכורת המקסימום.
משכורת מינימום גבוהה יותר תאלץ את תשובה לקחת פחות רווחים לעצמו.
הגבלת משכורת המקסימום תיצור מצב שתוריד את כמות העשירים. ולא תוריד את כמות העניים.
זאת אומרת ריכוזיות מרוכזת יותר.
הגבלת משכורת המקסימום לא מאיימת על תשובה יצחק.
תמיד מתחילים מלמטה. מהשורשים של העץ.
.

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.