רדיו זמן השלום- מיקום.

ניתן להקשיב לתוכנית כאן:

מיקום.

Welcome to machin-pink floyed

Intro.

ללא קיומי לא היית נמצא איפה שאתה נמצא.

ללא קיומי בבילון לא הייתה מדברת איתך.

הרצון של בבילון להורגי,

הוא זה שיצר את הצורך של בבילון בך.

זה ברור לשנינו שללא אני,

היית עוד שווארצע בשביל הבבילונים.

בבילון לא היו מדברים איתך ללא אני.

היום אתה שווארצע מועדף.

וזה רק בזכות קיומי.

.

אתה מרגיש בשמים עכשיו.

אתה שמח

מאושר

הם קיבלו אותך.

חשוב שתדע,

ברגע שנכנסת לבבילון,

אתה לא יכול לצאת.

אתה האבן בחומה

עליה דיברו פינק פלויד.

ברור לכולנו שלמרות שאתה אומר כן לכל מה שבבילון מבקשת,

אין לך את היכולת לומר לבבילון- לא.

זאת ידיעה שתרחף מעל ראשך.

אתה לא יכול לומר לבבילון לא.

ביום שתגיד לא-

בבילון תהרוג אותך.

אתה עבד.

.

אתה לא באמת אוהב,

אתה לא באמת שונא.

אתה שונא את מי שבבילון מבקשת ממך לשנוא,

אתה תאהב את מי שבבילון תחליט שתאהב,

אבן כמוך שתיצור צירוף אבנים שיועיל לבבילון.

אתה מכונה.

.

תתחיל להפנים-

אתה זונה.

קדש.

זונות מהסוג שמוכרים את נשמתם.

עשית מאמא שלך זונה.

כך שאתה זונה, בן זונה.

מבחירה.

אתה בחרת להיות זונה.

אם ביום הבוחר עסקיינן..

.

שתהיה שבת שלום,

מרדיו זמן השלום.