המשוואה הנכונה.

אני חושבת שהצלחתי ליצור משוואה חדשה עם נעלם אחד שפתרונה ראיית מציאות העולם הזה. מציאות שנראית הזויה אך לא ניתן להפריכה.