חיוך.

מחקירה שחקרתי שתי אימהות צעירות בקופת חולים הגעתי למסקנה הבאה:
החיוך הוא הבעת פנים מולדת. תינוקות בני יומם מחייכים מתוך אינסטינקט. זה לא דבר שהם לומדים לעשותו מבני אדם אחרים. בהמשך חייהם הם מבינים שלחיוך יש משמעות שמתארת את תגובתם על מצב שמצחיק אותם או גורם להם נחת.
הבנה זו לעיתים גורמת לבני אדם להסתיר חיוך וכן, גם ליצור חיוך. הסתרת החיוך היא ההוכחה להיות החיוך תכונה מולדת, אינסטינקט, יצר שיש להישתלט עליו לעיתים.

.