המצב במשק.

1

רצ"ב המצב במשק.
כלל המשק:

2

נשים גברים:

3

כלל המשק ללא שעות נוספות:

4

השתכרות לפי משפחה:

7

מס' משכורות לקניית דירה:

8

סימוכין:

9

.

.

.