זמני החיים.

אצל כל אדם שאני פוגשת מתחלקים זמני חייו לשניים:
הזמנים של לפני שהוא פגש את מיכל,
והזמנים של אחרי שהוא פגש את מיכל.
משהו במפגש איתי גרם לו לחשוב על משהוא שהוא לא היה חושב עליו אם לא היה פוגש אותי.
משהו במפגש איתי גרם לו לומר משהו שהוא לא היה אומר אותו אם לא היה פוגש אותי.
משהו במפגש איתי הוביל אותו לעשות פעולה שלא היה עושה אותה אם לא היה פוגש אותי.
ואתם יודעים,
מחשבה מובילה למחשבה שסביר להניח לא ה…ייתה נחשבת אילוליי המחשבה הקודמת.
ואמירה הובילה לאמירה שלא הייתה נאמרת לפני האמירה הקודמת.
ופעולה שנעשתה לא הייתה נעשית ללא הפעולה הקודמת.
ומחשבה שמובילה למחשבה שמובילה למחשבה נוספת לאמירה נוספת לפעולה שלא הייתה נעשיית אילוליי המפגש איתי.

(במחשבה המיידית מאמר זה יעורר התנגדות אינסטקטיבית. הקורא יחשוב שהכותבת אגו מניאקית. לכן אומר, שאני חושבת גם כך עלייך, קורא יקר.. סביר להניח שהמפגש שלי איתך, ישנה את חיי, מה שיהיה אחרי המפגש איתך, לא יהיה כמו שהיה לפניו).
.