הסערה הגדולה.

שיגרת חיינו הבנויה על שימוש בעזרים מודרניים כמו, תקשורת, חשמל, כבישים, וכו' דיי מחלישה אותנו בבואיינו להתמודד עם הטבע. לטבע יש היום יכולת לפגוע בשגרת חייו של האדם הרבה יותר מבשנים עברו. לדוגמא חימום. פעם היה נהוג לחמם את הביית באמצעות עזרים טבעיים, בבתים היה קמין, והיו מכינים עץ מבעוד מועד ואז כשבאה הסערה והקור איתה שמאלץ את האדם להישאר ספון בבייתו ,האדם היה מתחמם בעזרת גזרי העץ. הפסקת חשמל בעקבות עץ שנפל על עמוד חשמל לא הייתה משפיעה על האפשרות שלו להתחמם פועל יוצא מכך הוא לא היה קופא מקור. אני מוצאת שלהקים וועדת חקירה לבדיקת הכשלים של חברת חשמל או של המשטרה תהיה סוג של יוהרה. האדם לא באמת יכול להתמודד באופן מושלם מול פיגעי טבע. זה כמו לשפוט אדם שלא ניצח בקרב מול אלוהים.
חשבתם כמה נרות, רייחניים, או לא רייחניים הודלקו בסוף השבוע הזה בשל הפסקות החשמל?
נראה לי בספטמבר הולך להיות בי(י)בי בום.

.

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.