האמת.

אתה יכול להרוג את השליח של האמת, אבל אתה לא יכול להרוג את האמת. הריגת השליח אולי תעכב את האמת, אבל היא תמיד תתפרץ. יש שלב שבור נפער וכל מה שתעשה רק יציף יותר ויותר את האמת זה השלב בו אתה צריך לסגת. להיכנע, לחדול ממעשייך.
אותו הדבר לגבי השקר, אתם יכולים להרוג את השליח של השקר. לגרום לו לשאת באשמה. אבל זה לא יהרוג את השקר.
לכן אם אתה רוצה להציף את האמת פעל למען מי שאחראי לאמת ואם אתה רוצה להרוג את השקר, פעל נגד האיש שאחראי לשקר, תתעלם מהשליח.
.