פיקשין, קונספיריישין- שיר בחירות.

אולי יבוא היום,

שבו תעמוד על הבמה,
תאחוז בספר התורה
ותשבע.
הו אז בטח תודה,
לאביך ואמך
שהביאוך עד הלום,
אולי כאקט של מחווה,
תצמיד את ספר התורה,
ללבך.
ומעריצייך,
אלו שבאמת הביאוך,
עד הלום,
וודאי ימחו דמעה
מזווית עינם,
דמעה של התרגשות,
של שמחה.
אבל בלבך אתה תדע,
שיש מישהי שיודעת
מי אתה.
זה לא ייתן לך מנוחה.
וכן, כמו קודמייך,
אתה תנסה לחסל את המטרד,
כי אם המטרד לא יהיה קיים,
אולי תאמין באמת ש:
אתה לא מה שאתה.

מיכל כהן+ישמעאל הלוי.

.

.