לוביסטים.

.

הברקת השבוע: למה קוראים ללוביסטים לוביסטים?

נגיד תשובה, הוא רוצה הקלה במס, הוא יש לו כסף להעסיק אנשים כדי לשכנע חברי כנסת שיאשרו לו הקלה במס.. תשובה, הוא בא מלוב, לכן קוראים לאנשים האלה שמשכנעים את חברי הכנסת לתת לתשובה הקלה במס- לוביסטים.

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.