טרומפלדור.

בתל חי אמר יוסף טרומפלדור – טוב למות בעד ארציינו. היום אני שואלת את עצמי אם ארציינו היא ארציינו. מי את ארציינו, האם את ארציינו רק כשאוייביינו קמים להורגנו. או שכשראש הממשלה קם להרוג את אויביינו. כי טרומפלדור , נשמתו עדן, אמר את הדברים כשהשיר " פה בארץ חמדת אבות תתגשמנה כל התקוות. פה נחיה ופה ניצור חיי זוהר חיי דרור" היה שוס..

.