זה שעולה, או זה שיורד?

6.08.2012

http://finance.themarker.com/f/currency/indexIndPage.jhtml?IndType=1&secCode=1065

בגרף המצורף ניתן לראות את הנתונים הבאים:
ירד ירד, עלה, ירד, עלה עלה, ירד ירד ירד ירד ירד ירד, עלה, ירד ירד, עלה עלה עלה עלה עלה , ירד ירד עלה ירד עלה ירד עלה, ירד ירד ירד ירד, עלה ירד עלה ירד עלה ירד, עלה עלה, ירד ירד ירד , עלה ירד.

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.