דיונים עם בן ציון נתניהו זכרונו לברכה.

"קיים העם היהודי וקיימת אוכלוסייה ערבית, שמתייחדת בלשונה, בדעתה ובמנהגיה. אין מדינה פלסטינית או עם פלסטיני ולכן אין יוצרים מדינה בשביל עם דמיוני. מדובר בתושביו של שטח מסוים שיצרו לעצמם תדמית של עם כדי למצוא הצדקה למלחמתם במדינה היהודית."

"סתם אין פוצעים והורגים אנשים או שוללים מהם את הזכות להרוויח. צריך שיקיימו כלפיהם את משטר קיום הזכויות בכפרים שלהם שנשלטים על ידינו, שיהיו שם תשתיות וניקיון ותחבורה וחינוך. שיראו שאנחנו מקיימים את משטר הצדק והיושר שלנו בכל השטחים."

"אנחנו צריכים לעמוד על הזכויות שלהם בתוקף, אבל גם על זכויותינו."

בן ציון נתניהו זכרונו לברכה.
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/362/783.html?hp=1&cat=404&loc=2

בן ציון נתניהו, הוא אדם יהודי, ומתוך המקום הזה הוא ציוני, ואם כך בבואו להסיק את מסקנותיו, ההיסטוריה שהוא צריך לקחת בחשבון היא לא רק ההיסטוריה בעת המודרנית, אלא גם את זאת הכתובה בתורה. ואם כך בבואו להכריז שהעם הפלסטינאי אינו עם, הוא צריך לקחת בחשבון שעם ישראל קיבל את התואר, עם ישראל, רק שיצא ממצריים, רק שאלוהים שחרר אותנו מעבדות קשה (שזאת אגב הסיבה שאנחנו אוכלים ביצה קשה בחג הפסח)בארץ מצריים, במעמד זה נוצר עם ישראל, כי כמו הערבים גם אנחנו נקראנו בארץ מצריים על שם שפתיינו, בארץ מצריים הינו עבריים, כמו שהערבים בארץ ישראל נקראים על שם שפתם, ערבית/ערבים. הדרישה של בן ציון נתניהו להקפיד לתת זכויות שוות לערבים תחת שלטון יהודי היא דרישה יהודית שמקורה בתורתיינו שגר , אדם לא יהודי החי תחת שלטוניינו יזכה להיות כתושב עימנו, כך גם בציווי לא להטות שכר גר. ואם אני ובן ציון נתניהו מאמינים באותה היסטוריה, הרי הפלסטינאים תחת הכיבוש לא זכו לזכויות להן זכו תושבים יהודיים, לפני האינתפאדה הפלסטינאים היו במעמד עבדים במדינת ישראל, שכר זול וכו' ואם כך, היווצרותו של העם הפלסטינאי נובעת מאותם פרמטרים שנוצר העם היהודי, אז למרות שבן ציון נתניהו לא אמר זאת, אבל דבריו ולקיחה בחשבון של ההיסטוריה כפי שידוע לנו עליה מזמן התורה, מלמדת אותנו שנכון, לא היה דבר כזה עם פלסטינאי, אבל הוא נוצר בעת הנוכחית, מי אמר שבעת הנוכחית לא נוצרים עמים? ושוב, מי שיצר את העם הפלסטינאי היא מדינת ישראל. ואם מדינת ישראל יצרה עם, עם זקוק למדינה.

מיכל כהן.

קצת נתונים משנות ה70  (חשוב שתשאלו את עצמכם אחרי קריאת המאמר מדוע אישרו יבוא עובדים זרים במקום העובדים הפלסטינאים,? הרי יש אבטלה במדינת ישראל, אני אומרת העובדים הישראלים רוצים לעבוד, אבל לא רוצים לעבוד בתנאי עבדות בדרגה הנמוכה ביותר מבחינת שכר לעבודה כל כך קשה,(כי ביננו 1.5 מליון עובדים ישראלים שמשתכרים פחות מ5340 ש"ח, הם גם סוג של עבדים) וזאת הסיבה שמאשרים עובדים זרים, זאת ההוכחה שהפלסטינאים היו עבדים):

http://economics.huji.ac.il/facultye/klinov/Palestinian%20Workers%20-%20Migrant%20workers.pdf

"יש בידינו נתוני שכר ברוטו רק על העובדים המורשים. על פי נתוני

המוסד לביטוח לאומי הווה השכר למשרת שכיר של פלסטינים ב 1972- כ 40- אחוז מהשכר

על מנת לנכות השפעות Kleiman (1986) הממוצע הישראלי. חישובים שונים שנעשו על-ידי

ההבדלים בהשכלה, גיל ומשלח יד מותירים כ 30- עד 40 אחוז הפרש שכר לא מוסבר. פער

זה מקבל אישוש מסקרי הכנסות שכירים בישראל. שכרם השבועי של ישראלים בעלי

השכלה של 1-8 שנות לימוד (בהנחה שהשכלת העובדים הפלסטינים, ביישומה לישראל,

70-80 אחוז מהשכר הממוצע (לוח 3). מכאן הייתה בערך ברמה זאת) הווה ב 1970-

שהשכר הנומינלי של פלסטינים היה כ 60- אחוז משכר ישראלים ברמת השכלה מקבילה,

מה שמותיר כ 40- אחוז מהפרש השכר כלא מוסברים."

"הטעות העיקרית של מעצבי המדיניות באותה תקופה הייתה, שהם חשבו שניתן יהיה לווסת

את כמות העובדים הפלשתינאים ואת שכרם באמצעות קביעת מכסות עובדים מחד, ופיקוח

על השכר מאידך. לא זה ולא זה התגלו כאפקטיביים."

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.