ניתוח השיר- טמבל.

"השיר טמבל, הוא אחד השירים הכי מאיימים על האדם, אף אחד לא רוצה להיות הטמבל מהשיר טמבל של ויסוצקי. אם כבר טמבל, אז עדיף הטמבל של קלפטר.."
מיכל כהן.

— ישמעאל, בוא ננתח את השיר טמבל לימיינו אנו…

– יללה..

— קודם כל חשוב שנבין מי היה ויסוצקי בהתייחסות לשיר הזה.
ויסוצקי פעל רבות נגד הקומוניזם, הוא האמין שהקפיטליזם הוא התשובה.

אבל אם נבחן הייטב את השיר טמבל ברמת היחסיות נבין שגם בתוך הקליקה שקוראת לעצמה קפיטליסטית מתקיים השיר טמבל ואני אסביר לך. הרי בסוף השיר טמבל אומר ויסוצקי ככה:

"אבל הטמבל, איש טוב לב, לכן נראה לו, לחלק לעם את כל מה שהיה לו ואז הכיסא התנדנד כמו ערסל, הטיפש התעלף ונפל, הוא התעורר בערימה של קש וזבל, בבגדים בהם נולד, ערום וטמבל."

בקטע הזה יש שני אלמנטים, האחד תאור מצב (אבל הטמבל, איש טוב לב, לכן נראה לו, לחלק לעם את כל מה שהיה לו) ובשני, נבואה. (ואז הכיסא התנדנד כמו ערסל, הטיפש התעלף ונפל, הוא התעורר בערימה של קש וזבל, בבגדים בהם נולד, ערום וטמבל.") הרי אנחנו יודעים שויסוצקי חי בתקופה של הקומוניזם, הוא לא זכה לראות את הקפיטליזם בהתהוותו ברוסיה. ובאמת כך היה, הקומוניזם נפל ברוסיה ולא רק, המושג קומוניזם הפך למילת גנאי. אממה, כמו שאמרתי, גם בקפיטליזם מתקיים השיר טמבל וזאת אייך? בנימין נתניהו החרא, הוא הטמבל. ואני אסביר. הוא בנימין, נתן להם, לטייקונים, את הכסף, וככה הוא הפך את עצמו לטמבל, למה בנימין נתניהו יודע מה קרה, המנהיגות בישראל איבדה את כוחה המנהיגותי האמיתי ביצירת חברה קפיטליסטית שמעט מידי שולטים על הרבה מידי. היום תקציב המדינה מחולק ככה חצי במגרש הפרטי, חצי במגרש הממשלתי. כמות הכסף שמנוהל ע"י הממשלה שווה לכמות שמנהלות 20 משפחות. ההשפעה של הכסף הזה שיש ברשות הטייקונים, פוגעת במשילותו של בנימין נתניהו בבואו להיטיב עם העם. זאת אומרת שהמנהיגים הקפיטליסטיים בהנהגתם משטר קפיטליסטי, פגעו במשילותם שלהם עצמם. והם טמבלים ישמעאל, הם ווחד טמבלים..

– קטע…

מיכל כהן+ישמעאל הלוי.

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.