מלך אביון.

הוא אמר לי,
את מבינה?
שם אני מלך.

אז אמרתי לו,

מלך על מה?
על עבדים?

אז אמר לי,

כן…
אבל מלך.

אז אמרתי לו,

לא מעניין.

אמר לי,

מה?

אמרתי לו,

לא מעניין.

.

מיכל כהן.
(ולא, השיר טמבל, לא תופס פה)
(במצבים כאלה, שמים קלאסית)

Copyright © 2021 . All rights reserved.