כי לי תבל ומלואה…תהלים

 

michal cohen

תש"ע.
בהמות, בהררי-אלף. ידעתי, כל-עוף הרים; וזיז שדיי, עימדי. אם-ארעב, לא-אומר לך: כי-לי תבל, ומלואה." תהלים- נ.

 

 

 

"
"
הוא רוצה שהמילים האלה יצאו מתוכו.
ויישמעו על ידו.
הוא רוצה לעשות את זה.
בשביל זה, הוא יעשה הכל!
אפילו אם זה אומר לעשות
ההיפך ממה שזה אומר.
עד שזה יהיה בידיים שלו.
ושזה יהיה בידיים שלו.
אז הוא יפסיק.
זה לא משנה לו אם המילים נאמרו מזמן.
זה לא משנה לו אם המעשים יכלו להעשות מזמן.
הוא רוצה לומר את זה.
הוא רוצה לעשות את זה.
הוא רוצה להיות האבא והאמא של זה.
נקודה.

"
"
ישמעאל הלוי.

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.