love song.

תעצמי את העיניים.

תדמייני שקט.
שקט מוחלט.
לא נשמע שום צליל.
שקט.
הקולות מהרחוב נדמו.
הרוח שקטה..
שקט.
דממה.
תספרי עד חמש.
אחת
שתיים
שלוש
ארבע
חמש.
מתוך השקט המוחלט
יופיע עכשיו הצליל הראשון.
הצליל הראשון של שיר האהבה
האחרון.
כמו טיפת גשם הראשונה,
הראשונה לפני המבול הגדול,
הוא יתחיל להתנגן.
וכל טיפה נוספת תוסיף עוד צליל.
ועוד צליל.
ועוד טיפה.
ועוד צליל.
ועוד טיפה.
ועוד צליל.
וגשם ומבול
והגשם מתגבר ומתגבר
וההרים ירוקים
ושמש מפציעה לעיתים
והקשת מופיעה
והטיפות נאגרות
למקווה מיים,
לנחלים,
לאגמים.
וכך גם הצלילים מתחברים
לסימפוניה השלמה
של שיר האהבה האחרון.

והטיפות החלו לרדת.
טיפה
ועוד צליל.
ועוד טיפה
ועוד צליל
וגשם כבד.
ומבול של צלילים
שיורד מלמעלה.
ובאה השמש.
ובאה הקשת.
לאות,
לסימן.
.

.

 

Copyright © 2021 . All rights reserved.