היא, אותו, אותה וההיא..

michal cohen 20.02.2010

"היא אוהבת אותו
אבל אותו אוהב אותה.
לפעמים זה משגע את היא,
אבל זה מרגיע את היא שאותו איתה.
היא נורא רוצה שאותה תעלם..
ככה, פוף.. ואותה לא תהיה..
אולי אז אותו יאהב את היא, כך היא מקווה..

ואז יום אחד אותה נעלמה
והיא שמחה מאוד,
שמחה שמחה..
עד שאותו פגש את ההיא
שהשכיחה ממנו את אותה.

ועכשיו היא רוצה להעלים את ההיא
והיא עדיין משתגעת לפעמים,
ועדיין נרגעת שאותו עדיין איתה
ומקווה שההיא, ככה, פוף.. תעלם."

ישמעאל הלוי.
.

 

 

Copyright © 2021 . All rights reserved.