שלום, (לקרוא במבטא צרפתי).

"זה שוב אני, לאקי, הפודל מהטלוויזיו.. אבי המשפחה הגיש מועמדות לעבודה אצל קבלה(ן) הוא מילא את הטפסים וחיכה. אחרי שבוע הודיעו לו שהוא זכה ועכשיו כל חודש הוא מרוויח משכורת מינימום. ומאז כל המשפחה שרה לו את השונסון: הופ הופ טרללה 39000 כל שנה.. עבודה אצל קבלה(ן)? כל, אבל כל המשפחה, בוכה!"

לאקי הפודל מהטלוויזיה שהבעלים שלו התקבל לעבודה דרך קבלן כח אדם.

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.