תיק עתודים- שמולי, סתיו שפיר, יאיר לפיד וכחלון.

Copyright © 2021 . All rights reserved.