שבירת הקסם- עשרים ושלוש.

כתוב:
וְשׂוֹנֵא מַתָּנֹת יִחְיֶה. משלי.
לא כתוב שונאת מתנות תחיה.

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.