שבירת הקסם- שלוש עשרה.

חבילה עם האות ב' היא לא ארץ החוילה עם האות ו' ששם הזהב ככתוב בתורה.

Copyright © 2021 . All rights reserved.