רדיו זמן השלום- שיר השבוע- 17-HIKAYAT EL JDAD- PT-15-16- שרים שירים ונוגנים:

שיר השבוע- 17-HIKAYAT EL JDAD- PT-15-16:

שירים שרים ונוגנים:

.

בתוכנית הקלטה מסרט שעשו ילדים בני העדה האתיופית. בתוכנית ג'אז בים התיכון השני יש עוד מדברי הילדים.

.

.

PT- 15  את היחידה השלמה- הרחבתי עם ABDUL RAHMAN MOHAMED.

.

.

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.