צניעות- שבירת קסם.

.

צניעות היתר של אשה ומלבושיה לא מקיימות את המשוואה שאשה שלובשת מכנסים קצרים וגופיא, היא אינה אשה צנועה.

להזכירכם, ידים ורגלים הם אינם איברים שצריך להצניע. הם אינם אברי ערווה..

זרוע של גבר היא איבר הרבה יותר סקסי מיד של אשה, אם זרועותיו  שריריות.

אתם יכולים לראות ברחוב גבר טווס שמודע לזרועותיו השריריות ובהתאם חושף את שרירי ידיו עם בגדים תואמים..

זרוע שרירית של גבר מעידה על און, הוא יכול לסחוב את הסלים..

ברור שיש הומואים שריריים, שהאון שלהם מתועל לכיוון פי הטבעת..

.