עוצ-בת (קדשה) הפלדה לשנת השבעים ואחת לקוממיות העם היהודי בארצו.

Copyright © 2021 . All rights reserved.