סדום ועין מורה.

תראה,

השחקנים האשכנזים לא מתביישים בתועבותיהם, ושהם אישים השוכבים את זכר משכבי אשה, אישים ששוכבים עם בעולות בעל, בעולת בעל ששוכבות עם אישים שאינם בעליהן, גילויי עריות, גנבים וכו'. והם מתוודים בדיוק כמו שגוגל מתוודה שהיא יכולה להגיע לטלפון שלך ללא סים, והם חושבים שאם הם לא מתביישים אז הם במצב של לפני חטא גן עדן שאדם וחווה היו ערומים ולא התבוששו.

אז זהו שלא..

אתם סדום גם מלך סדום לא התבייש בתועבותיו, אתם גם שואלי נפש כמו מלך סדום שביקש לשאול נפש מאברהם.

והסללה היתה למעשה מי למוות מי לחיים מי יהיה ומי לא.

אני טוענת שכמו סדום, לא היה לכם אפילו צדיק אחד לפני השואה.

גם בסדום היו להם ילדים שמתו בשואה.

גם במצרים היו להם ילדים שמתו בשואה.

ברור לכל שהכל נהיה בדבר הבורא- כולל השואה.

ברור לכל שהאשכנזים לא זכו להגנת האל בקום עליהם אדם.

כפי שאתה רואה אני רואה את השואה כנס להתנוסס בו.

ותדע לך שכבר יש הרבה בישראל שחושבים כמוני. ואומרים זאת בחדרי חדרים.

אתה צריך להבין שזה הזמן שזיהו אבותיך יודעי הדבר שהם צריכים ללכת ל- WISE KEY BAR החדש.

אפשר לראות יציאה של טייקונים כהתנגבות יחידים מהארץ. והתבססות עיסקית מחוץ לישראל למקרה ו… כולל הכנת מקלט בחוץ לארץ למקרה ו…  אם ים המלח ימכר לפוטאש לפני השואה, המוסלמים לא ידרשו להלאים מפוטאש את ים המלח, ברור שלאחר שואה בישראל וחילופי שלטונות, הם לא יסתכנו בעימות עם קנדה. אותו הדבר עם הגז שלאמריקאים יש שותפות בו. והבן של תשובה כבר באמריקה ותשובה כבר עם רגל וחצי בחוץ.

חשוב מאוד שהיהודים יורידו את האשכנזים מהארץ ולא המוסלמים כי ביחס למוסלמים היהודים והאשכנזים שנחפשו ליהודים באותה סירה כמו שאומרים:

Copyright © 2021 . All rights reserved.