נמשל לבהמות נדמו.

אתם יכולים לראות שיש פעולות של בונה דרגה 33 שמבקש לספור את התוכנית בספורות שהוא נספר בהם.

מי שעבד בדיר וברפת יודע שרוצעים את אוזן הבהמה ושמים לה תג עם מספר, משמע – מנו בונה דרגה 33 נמשל לבהמה. אני לא מתייחסת לדברים האלה, הסמלים בהם משתמשים לצייר מספר הם רק סמלים והם לא בשפת עבר, כך שאין משמעות רוחנית לצורך פעולת העברה או החלפת נפשות וגורל. זאת פעולה עקרה מבחינת הערכיות שלה. במקרה זה- זאת עדות של אדם שחושב שהוא אלוהים ובינתו כשל בהמה שלא מבין שהוא למעשה מפליל עצמו.

Copyright © 2021 . All rights reserved.