נגן חודש שמיני.

.

נגן חודש שמיני.

.

NOSTALGIC:

.

katusha:

.

.

.

נגן חודש שמיני- בנגן תוכניות מחודש זה ועוד תוכניות שמצאתי לנכון לחבר לתוכניות חודש זה.

.

.

עמודי נושא ראשים עם שמות השרים והנוגנים ודבר התוכניות: 

.

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.