מרד נעורים.

אסור שילדים יהודים ילמדו בבית ספר על שם אדם, אשכנזי מסריח, שהציע להכחיד אותם.

בשורה התחתונה הנאצים נענו להצעתו של נורדאו והכחידו את האשכנזים שההגירה לארופה היתה הכרח להם.

הכחידו אותם ונהגו בהם כבחיות לשחיטה..

עדתו של נורדאו קראו לנו- חיות, שווערצע חייהס.

אתם צריכים להבין שנורדאו היה מנהיג שלהם בארופה.

מרד הנעורים של תלמידי בית ספר נורדאו צריך להיות מחיקת השם נורדאו מבית הספר שלהם ולסרב ללבוש חולצות עם השם של האדם שהציע להכחיד אותם.

תראה, TLV גפן הוא בן עמו של נורדאו, המרד שלו באבותיו שזיינו אותו ועשו אותו דור מזויין, הוא לא המרד של המזרחי.

TLV גפן מרדים את ילדי הפרחים, שהוא תודמת כמורד ומנהיג מרד שמכוון את מרד הנעורים ללצבוע את הפנים,  ובגדים נועזים וכו' עם מראה דו מיני..

המרד של המזרחים הוא לתקוף את עמו של TLV גפן.

תראה, בוב דילן (ש- TLV גפן סופר עצמו ואת בנו בספורותיו) היה מהלבנים שדרשו שיוויון לאפרואמריקאים.

TLV גפן לא דרש שיוויון למזרחים.

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.