מי העני יותר ומי העני פחות- שבירת קסם.

.

תראה,

האריתראי מנקה הרחובות שדיברתי איתו בחולון, אמר לי שהוא גר ב- TLV בדירה עם בן דוד שלו. שנים בדירה.

הוא אמר שמהכסף שהוא מרויח בישראל הוא קנה בית חדש לאשתו וילדיו באריתראה.

האריתראי שעובד בחוף בת ים אמר לי שהוא משתכר 29 שקל לשעה.

אם המעביד מספק לאנשים אלה דיור על חשבונו,

אז למעשה העובדים הזרים מרויחים הרבה יותר מיהודים משתכרי שכר מינימום, כי ליהודים וגרים תושבי קבע המעביד לא מספק דיור בנוסף לשכר.

ועוד לא חישבנו את הנתח שלוקח לעצמו הסוחר שסוחר בעובדים זרים.

אני טוענת שהעובדים הזרים, אפילו שהם יותר יקרים, הם נותנים את הכח למעסיק הם החרב מעל היהודים והגרים שאם לא… אז..

לכן הם מוכנים לשלם ויוצרים את הרצון של העובדים הזרים להשאר פה.

צריך לחשוב על כך, שאם כבר אתה מייבא לפה תושבים חדשים, אז למה לא להחזיר את הפליטים הפלסטינאים.

אין הבדל בין הפליט האריתראי המוסלמי לבין הפליט המוסלמי הפלסטינאי.

יש פה אנשים שהגיעו כעובדים זרים ונולדו להם ילדים פה ועוד מעט יוולדו להם גם נכדים.

אתה לא יכול לגרש אותם.

אל תשכח שהעם היהודי היה פליט אחרי חורבן בית שני ועד לשיבתו לאדמתו.

אתה לא יכול לתרץ את מניעת חוק השבות לפלסטינאים ברצונך לשמור על רוב יהודי שיש פה בדרך קבע כ- 10 אחוז מכח העבודה שהם לא יהודים.

בשורה התחתונה עלות שכר העובדים הזרים מוכיחה שאפשר להעלות לכ- 8000 ש' את שכר המינימום בישראל.

גם העסקה דרך קבלן כח אדם שלוקח נתח משכר העובד מוכיחה שאם מוציאים את סוחר בני האדם ומעסיקים את העם ישירות אפשר לשלם שכר מינימום של כ- 8000 ש'.

אני טוענת שזאת הדרך לגעול שכירים בישראל שיש חסם על השכר, כמעשה אל טל ואל מטר.

.

בשורה התחתונה, העובד הזר- עני פחות.