מי הוא יהודי, מי היא יהודיה- חלק שני.

על פי תורתנו הקדושה הברית עם בורא עולם מועברת דרך אב המשפחה, אברהם העביר ליצחק ויצחק ליעקב ויעקב לשנים עשר שבטי ישראל שבהמשך בורא עולם קבע את הברית עם שבט יהודה.כך שברור לכולם שהיהדות נקבעת לפי אב הילדים. בעת הזו יש הרבה נשים שבוחרות להביא ילד מבנק הזרע, יש נשים שבחרו ליבא זרע מתוך המקום שחושב שהיהדות מועברת דרך האם. ישנה עוד צרה עם ילדים שהאב לא מכיר אותם ולא מכיר בהם כילדיו ומשכך לא נעשית העברת הברית לילדים, בדיוק כמו שיצחק לא העביר לעשו.

יש נשים לסביות שבחרו להביא ילד עם זכר השוכב את זכרים משכבי אשה, זכרים כאלה הם זכרים שאינם נושאי ברית על פי תורתנו הקדושה, הם לא יכולים להעביר את הברית, אלו זכרים שבורא עולם קבע שהם בדין מוות ועושי תועבה. יש  נשים לסביות וגם זכרים השוכבים את זכר משכב שבוחרים מראש לא לעשות ברית לילדיהם, הם בוחרים בערלות ילדיהם גם ללא ידיעה שבכל מקרה ילדיהם אינם יהודים.

ילדים אלה אינם יהודים וחשוב לאנשים שרוצים לשמור על יהדותם לדעת זאת ולא להתערב עימם. במיוחד לא עם הילודים הזכרים, אשה שנישאת לגבר יהודי יכולה להיות יהודיה, כמו רות שנישאה תחילה לבנה של נעמי ובחרה להמשיך עם אימו לאחר מות בעלה.

חשוב לדעת שגם אב משפחה כמו זילברשטיין, כמו אלבו, כמו פקר, כמו איתני, שכפי שאני יודעת חלק מהם שכבו עם בעולת בעל לפני שנולדו להם ילדים מהאשה הרישמית, ילדיהם אינם יהודים, יען כי דין האב ששכב עם בעולת בעל הוא ביעור מישראל, ומשכך הוא עקור ולא יכול להעביר ברית אברהם, ומשכך ילדיו אינם יכולים יהודים. לגבי האנשים האלה אני בספק אם היו יהודים גם לפני המשכב עם בעולת הבעל.

לפני שאתה רץ כמו כמו כלב משוגע להקריב קורבן, תזכור, רק זכר יכול לשמש כקורבן והוא חייב להיות תמים. לא מקרבים בהמות ממין נקבה שיש להן נקב שיכולים לצאת ממנו ילדים ושלא יוצא ממנו צואה. כך שברור לך שההקרבה שהקריב אריק תמורת שיווק מבנה מגורים יוקרתי, לא נחשבת ככפרה על חטאים. הוא וגרושתו לא רק שלא כיפרו על חטאיהם, הם בדין רוצחים, יען כי הם קיבלו אתנן על העונש שהם שירתו כשחקנים את בוני ה"עיר".

וַיִּשְׁפְּכוּ דָם נָקִי, דַּם-בְּנֵיהֶם וּבְנוֹתֵיהֶם– אֲשֶׁר זִבְּחוּ, לַעֲצַבֵּי כְנָעַן; תהלים.

חשוב מאוד שהילדים שלכם יבינו שאבותיהם ואמהותיהם כשחקנים, מוכנים גם להעמיד את ילדיהם כשוא חומה לחטאי פרנסי  ה"עיר", הם יודעים שהנקמה היא בריבעים ושילשים והם יקבלו אתנן אחרי ויתנחמו בילדים החדשים שיוולדו להם.

מי הוא יהודי, מי היא יהודיה.

אשה לא נושאת איש, איש לא יכול להיות בעלה של אשה כשהיא נושאת אותו, איש נושא אשה ובכך הוא נהיה בעלה. ותזכור אנגלית היא לא שפת עבר.

כפי שראית, השארתי שקל, פועל האוון שלך ידע לדרוש ללא מילים ברורות, לכן שילמתי בעבור הממתיק.