הקם להורגך השכם והורגו- שבירת קסם.

שאמא אומרת לבן שלה- אני אהרוג אותך אם לא תעשה כך וכך… אין לה כוונות לרצוח את הבן שלה  אם…"אני אהרוג אותך אם…" זה סלנג.. שנכנס לדיבור בעת הזאת בישראל. ברור שהבן לא צריך להשכים להרוג את אימו.

ברור שההומו לא יכול לדרוש את המשפט- הקם להורגך השכם והורגו בהקשר לתורה שדורשת את מות האיש השוכב את זכר משכבי אשה.

החוק בתורת ישראל הוא להרוג אותך איציק שמולי, בורא עולם ציווה להרוג אותך איציק שמולי.  תוציא את עצמך ואת התועבה שלך מירושלים, אתם קמתם להורגנו.

אם אתה תתבע אותי על הסתה לרצח אישים השוכבים את זכר משכבי אשה בבית המשפט בישראל, המדינה תעמיד  לדין ואשמה את תורת ישראל ואם המדינה תרשיע את התורה שדורשת את מות האישים השוכבים את זכר משכבי אשה בהסתה לרצח.  המדינה תוותר על זכות הקיום של מדינת ישראל על פי דבר תורה. תוותר על זכות הירושה של ישראל, על פי דבר תורה.

אני טוענת שהמושלים לא ישראל, לכן אין להם בעיה להביא במשפט את תורת ישראל.

 

הומו,

שאתה מנסה להצדיק את עצמך ואורחותיך וטען שאדם שאינו מקבל אותך הוא חשוך ומבקש שיהודים יאשרו אותך תוך שאתה מנהל מסע הסברה לשכנע, אתה מנסה לשכנע יהודים שבורא עולם טועה.

זה מאוד מסוכן. תצא בחוץ שמולי ותעשה זאת ביוזמתך.

העובדה ששרלי הבדו ויהודים מתו באותו יום בפיגוע חבלני, לא שמה את שארלי הבדו ויוליוס שטרייכר באותה סירה עם יהודים.

.

חשוב שהאישים השוכבים את זכר משכבי אשה  ידעו שעל פי דבר תורה הם נושאים באשמה שהדין שלה הוא דין מוות.

בארץ היהודים הם בני מוות. הריגתם אינה רצח. הריגתם היא מצווה.

מתוך המקום הזה.

תצאו מישראל.

 

ברור לכל שהכתובית על הקיר אינה אנטישמית. והצעת המיתה להפועל אינה בכוונה שאוהד הקבוצה היריבה להפועל לא הולך להרוג אותם אחרי המשחק. סלנג, אתם יודעים.. כמו שאמא אומרת לבן שלה- אני אהרוג אותך אם לא תעשה כך וכך… אין לה כוונות לרצוח את הבן שלה  אם…"אני אהרוג אותך אם…" זה סלנג.. שנכנס לדיבור בעת הזאת בישראל.

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.