הצעת קריאה.

חדש- חודש שמיני.

עוד:

למודי תורה.

.

רדיו זמן השלום.

בצל שדי יתלונן.

שבירת הקסם.