הסרט של האשכנזים בישראל.

תחשוב על הסרט של האשכנזים בישראל, מתוך מקום שהם עשיו. תחשוב על כך שהם קונים אדמות כגואלים את האדמות במשמעות שעשיו משיב לעצמו את הבכורה והברכה מישראל,  כשהוא עושה זאת חופשי בשטח ובתחפושת יהודי כשכל הדלתות פתוחות בפניו גם באמצעות מושלים מזרע עשיו שהצליחו בתחפושת יהודים להגיע גם לראשות הממשלה וגם לתפקידי רבנים בכירים.

בסופו של יום עשיו כל כך השתגע שהוא התחיל לחוג את מועדנו, ווזרעו של עשיו לא היה עבד במצרים ולא שוחרר ממצרים ולא הלך במדבר ולא קיבל תורה, והם כבר שרים את השירים שלנו כאילו הם שוחררו ממצרים, כאילו הם קיבלו תורה.

ובכן זרע עשיו, אבותיך לא שוחררו ממצרים ולא קיבלו את התורה. אתה לא יכול לקנות את דברי הימים האלה.

אתה לא יכול לקנות את הסיפור של אחרי המכירה ולהכניס את עצמך לסיפור.

גם לא באמצעות האמהות היהודיות של ילדיך. כשהם התחתנו עם זרע עשיו הן עברו לצד של עשיו, כמו רות שהצטרפה ליהודה באמצעות נישואין והולידה משך זרע ליהודה,  כך נשים יהודיות שהתחתנו עם עשיו הולידו משך זרע לעשיו והצטרפו לעם של בעליהן. כשרב מגייר אותך, אתה לא הופך ליהודי עם זכויות ירושת הארץ, אתר גר כתושב עימנו כפי שכתוב בתורה.

אני טוענת שצריך לפתוח את כל תיקי הגיור שגיירו מוטי אלון וחבריו כולל הגיורים שישיבת המזרחי גיירה בארופה. אני טוענת שלנוכח התועבות של ישיבת OR ETZYON צריך לשלול זכויות גרים מהאנשים שהם גיירו כולל גירוש מהארץ אם קיבלו אזרחות לאחר הגיור.

אגב, ברור לכל שיצחק עשה ברית מילה גם לעשיו וגם ליעקב. כמו שאברהם עשה ברית גם לישמעאל וגם ליצחק.

כך שגם לעשיו יש ברית.

די מצחיק שזרע עשיו מתבייש באביו, לא שמעתי שמישהו כינה את בנו על שם עשיו. גם עמי הנכר לא קוראים לילדיהם על שם עשיו, גם עמי הנכר קוראים על שם זרע יעקב, כמו דוד ומשה וכו'.. עמי הנכר מאשרים את זרע יעקב. אני טוענת שהשנאה ליהודים נובעת משנאה לזרע עשיו בתחפושת יהודי. הלבוש לבוש יהודי לעתים, אך המעשים הם מעשי עשיו. עשיו שינה את אדרתו אך לא את אופיו, לכן הוא שנוא גם כשהוא בתחפושת יהודי.

כמו שרות נכנסה לסיפור שבט יהודה ויצאה מסיפור מואב, כך יהודיה שהתחתנה עם עשיו, יוצאת מהסיפור היהודי ונכנסת לסיפור עשיו.

בדיוק כמו גלית שנכנסה בתפקיד זונה כמבקשת להמשיל עצמה לרחב תוך שהיא עוזרת לעשיו כבעולת בעל שעשתה עבודת זנות כדי להוריד יהודי ששכב עמה (סוג של פולסא די נורא, לנוכח הידיעה שאדם ששכב עם בעולת בעלה, הוא בדין מוות, אשה בעולת בעל שמפילה כך אדם היא קדשה, לא זונה- לא יהיה קדש וקדשה מישראל)  ולאחר הורדתו נכנס זרע עשיו לשבת על כסאו שהוא ממשיל עצמו ליהושע.

להזכירך רחב הזונה לא נדרשה לעשות עבודת זנות כדי לעזור לישראל.

אגב, ברור לי ולך שעובד זר לא יכול להחשב כגר גם לנוכח העובדה שלא עשה ברית לו ולילדיו. אם אקירוב רוצה לקבע את מעמדם בישראל כעובדים שסרים למרותו ולא יפגינו לשיפור תנאי שכר ולא ילינו על תנאי העסקה, הוא חייב לעשות להם ברית מילה והם חייבים לשבות גם בחגינו וגם בשבתותינו. עד אז הם עובדים זרים שבכל רגע ניתן לגרשם אם הם אינם פליטים. אין רעב בפיליפינים, הפרנסה קשה.

גם פה.

הם לוקחים את המעט שיש לנו.

הארץ לא יכולה לשאת אותנו ואותם ביחד.

הערלים האלה סכנה לנו, יש יד שמטה אותם להיות גייס חמישי כצבא נגד יהודים.

גבעת עמל.

כדי שנצחק,

אשתו של אלברג כל כך רצתה אשכנזי, וביום של החתונה במקום לעשות אהבה עם בעלה היא רצה למשרד הפנים להשיל מעליה את השם היהודי ולשים לעצמה שם של גזע עליון כהשגתה.

ברור לכל שאין להתפלא שבסופו של יום אשתו של אלברג בגדה בו, כמו שאמו בגדה באביו.

על אותו משקל כך גם בנות האשכנזים שחונכו לעליונות תוך שהם מיחסים לעצמם את העליונות שהם מיחסים לגרמנים והפולנים והאוסטרים. כמו אשתו של אלברג, כך גם בת האשכנזי רוצה לעלות דרגה והיא נוסעת לגרמניא להזדיין עם הנכד של הנאצי. היא רוצה זיין לבן טהור, היא לא מסתפקת באשכנזי, בחיקוי לגרמני ולפולני ולאוסטרי.

הגרמני לבת שלך הוא כמו האשכנזי לבנות כמו אשתו של אלברג, יש מצב שהבת של אלברג תעדיף את המקור ותסע לגרמניא להשיג לעצמה זין לבן מקורי ולא חיקוי לגרמני כמו אבא שלה.

תראה,

גם אמא של אלברג בגדה באבא של אלברג כמו שאשתו של אלברג בגדה בו.

וזה כבר סימפטום שחוזר על עצמו.

ברור לכל שהאלברגים לא יודעים אשה, לא יודעים לזיין אשה כמו שאומרים.. והיתה אש שם שהיה נדרש שכבאי מקצועי ירגיע את אש התשוקה של נשות האלברגים שהשם האשכנזי לא הצליח להשביע את תשוקתן המינית.

וכדי שנצחק עוד,

גם הסבתא של קריסטל שחזרה בתשובה והתעקשה על שידוך אשכנזי, קיבלה שידוך אשכנזי, ליטאי…

אממה, הליטאי פדופיל שתקף את ילדותיו ונכדותיו שהוצא מביתו לא בא במשפט. כמו בקיבוץ. סוגרים את הדברים בבית.

כנראה שזאת הדרך שהם מצאו לנכון להרגיע את אש התשוקה של הליטאי שלא שלט ביצריו שסידרו לו פרוצה… (סבתא של קריסטל שכבה עם איש שלא היה בעלה בעת שהיתה בעולתו של אלברג. גם אמא של קריסטל בגדה באבא של קרסטל האשכנזי..  היא שכבה עם אשה כשהיתה נשואה לו.. אמנם לא דין מוות וביעור מישראל כמו אמא שלה ששכבה עם איש שאינו בעלה..אני טוענת שאמא של קריסטל לא מבוערת מישראל כי היא לא מישראל, כמו אביה).

כך שקריסטל שבסופו של יום, ביקש להדר עצמו בספורותיו האשכנזים מאוד נלעג כשהוא מעליין עצמו בזהות נלעגת זו.

בשורה התחתונה,

גם ישיבת אור עציון העדיפה את מוטי אלון והוקיעה את המתלוננים נגדו, כאומרת לבאים אחרי שאם הם יתלוננו על מעשים כאלה בישיבה זאת, הם יראו להם את הדרך החוצה, בדיוק כמו שהראו ליעל את הדרך החוצה מקיבוץ שומרת, בדיוק כמו שהראו לנטלי את הדרך החוצה מקיבוץ כברי.

העובדה שאתה מאמץ כלב, לא עושה אותו הבן שלך.

העובדה שאתה מאמץ יהודי לא עושה אותו הבן שלך.

בדיוק כמו שמשה לא הפך למיצרי או פרעוני כשבת פרעה אימצה אותו.

כך שאם מרים היתה  מאמצת את הבן של בת פרעה, הוא לא היה הופך לבן שבט הלוי.

כך שגם אם הייתי מאמצת את בנה של שרית לאחר מותה כפי שבקשה, הוא לא היה הופך לכהן בן שבט הלוי.

(יש גם כהני פרעה וכהני מדין, לא כל כהן הוא כהן משבט הלוי).

גם אם תהרוג אותי, לא תקבל.

בשורה התחתונה זרע עשיו וההומואים שלו שמושלים בכנסת עימו, לא יכול להרשיע את ישראל כדי להצדיק את משילות עשיו על ישראל כהדד האדומי.

הומו לא יכול למשול בירושלים גם כשטן לישראל כפי שהדד האדומי מזרע עשיו היה לישראל.

אני טוענת שלא בצדקתנו אנו מנצחים אותם גם בעת הזאת, אלא ברשעות עשיו ואישיו השוכבים את זכר משכבי אשה, אנו מנצחים גם בעת הזאת.

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.